Focus

Focus op jouw behoeften. Focus op wat jij nodig hebt. Rode draad van een gesprek afgelopen week was: Hoe kun je je grenzen bewaken als je niet weet wat je nodig hebt? Dat lukt dus niet…

Focus op jou. Ga op zelfonderzoek. Neem jezelf als basis. Zodra je weet wat je nodig hebt, dan ontdek je eigenlijk pas echt jouw grenzen. En zodra je weet wat je grenzen zijn, dan kun je ze bewaken. Waardoor je weer focus op jezelf houd. Kun je kaders aanbrengen voor een heldere en transparante communicatie.

Het effect van wanneer je weet wat je nodig hebt, is dat je ook helder krijgt wat je juist niet wilt. Dan is de volgende stap om los te laten wat jou niet langer dient. En zo ontstaat er een sneeuwbal effect. Houd de focus op jezelf en van daaruit kun je verder gaan. Super waardevol om dit zelfonderzoek te doen op verschillende momenten in deze belangrijke levensfase, beginnend nu je zwanger bent. Het geeft je een basis van kracht, vertrouwen, rust en helderheid.